fc2ブログ

【タイ語】夢のような【Dr.STONE】Dr.STONE ED【夢のような】のタイ語fandubです。

歌っているのはBig Barleyさん。


歌詞+ラテン文字化


หากฉันขอโอกาสช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหม
hàak chăn kŏr oh-gàat chûuay lâo hâi nòi dâai măi
เรื่องราวที่คล้ายจริงยิ่งกว่าฝัน
rêuuang raao têe kláai jing yîng gwàa făn

วันนี้วันไหนไม่รู้เมื่อไหรมีใครบางคนได้ยิน
wan née wan năi mâi róo mêuua răi mee krai baang kon dâai yin
ถ้าหากว่าเคยพลาดพลั้งสักวันต้องเลิกรา
tâa hàak wâa koiie plâat-pláng sàk wan dtông lêrk raa
จะร้อยจะล้านนานนับเป็นปีจะยังคงมีแค่ใจ
jà rói jà láan naan náp bpen bpee jà yang kong mee kâe jai
ที่บอกตัวเองเอาไว้ บอกใจสักวันจะดี
têe bòk dtuua eng ao wái · bòk jai sàk wan jà dee

ไม่มีอีกแล้ว เหมือนเดิมอย่างเคย เฉยเฉยในใจให้รู้ว่ายังอยู่
mâi mee èek láew · mĕuuan derm yàang koiie · chŏiie chŏiie nai jai hâi róo wâa yang yòo
ยังคงพรั่งพรู like stary night
yang kong prâng proo like stary night

หากฉันขอโอกาส ช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหม
hàak chăn kŏr oh-gàat · chûuay lâo hâi nòi dâai măi
ใช่ว่าฝันจะเป็นจริง ยิ่งฟังยิ่งคล้ายว่าเป็นจริง
châi wâa făn jà bpen jing · yîng fang yîng kláai wâa bpen jing
ก็อยากได้ยินมันอีกสักครา
gôr yàak dâai yin man èek sàk kraa
บอกมา ฟ้า ฝน อากาศ จะช้าไปอีกเท่าไร
bòk maa · fáa · fŏn · aa-gàat · jà cháa bpai èek tâo rai
จะยังคงเฝ้ารอเธอต่อไป ไม่ว่าจะยังไงก็จะรอ..
jà yang kong fâo ror ter dtòr bpai · mâi wâa jà yang ngai gôr jà ror

จากนี้ต่อไป วันนี้หรือวันไหน มันจะไม่ได้มีอะไรที่สำคัญ
jàak née dtòr bpai · wan née rĕu wan năi · man jà mâi dâai mee à-rai têe săm-kan
Everyday is your Birthday วันต่อไปคือวันที่เฝ้ารอ
Everyday is your Birthday wan dtòr bpai keu wan têe fâo ror
แม้จะเฝ้าตามหาคำตอบ มันคงจะดูไร้ค่า
máe jà fâo dtaam hăa kam dtòp · man kong jà doo rái kâa
ที่ว่าไม่เคยมีใครใส่ใจเรื่องของเราเลย
têe wâa mâi koiie mee krai sài jai rêuuang kŏng rao loiie

วันเวลานั้น ยังเดินต่อไป ค้นหาเส้นทางที่เฝ้ารอเธออยู่
wan way-laa nán · yang dern dtòr bpai · kón hăa sên taang têe fâo ror ter yòo
แค่ลองออกไปดูก็รับรู้ได้
kâe long òk bpai doo gôr ráp róo dâai

อาจเพราะวันเวลา ความฝันและโชคชะตา
àat prór wan way-laa · kwaam făn láe chôhk chá-dtaa
แม้บางครั้งมันจะดี แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ดี
máe baang kráng man jà dee · dtàe wâa sùt táai gôr mâi dee
ก็คงจะเป็นแบบนี้เรื่อยไป
gôr kong jà bpen bàep née rêuuay bpai
ในวันนั้นคืออดีต มองข้ามมันไปได้ไหม
nai wan nán keu à-dèet · mong kâam man bpai dâai măi
ติดปีกให้หัวใจได้ออกบิน แคคิดก็สุขใจเหลือเกิน
dtìt bpèek hâi hŭua jai dâai òk bin · kae kít gôr sùk jai lĕuua gern

เจ็บ เจ็บ เข้าไปข้างใน ไม่มีใครที่จะรู้ได้เลย
jèp · jèp · kâo bpai kâang nai · mâi mee krai têe jà róo dâai loiie
Ah Ah.. Ah Ah.. ในวันนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่
Ah Ah.. Ah Ah.. nai wan née gôr yang sŏng-săi gan yòo
ว่ากลัวอะไร ทำไมยังไม่เข้าใจ
wâa gluua à-rai · tam-mai yang mâi kâo jai
ยังพยายาม ที่จะรู้และเข้าใจ
yang pá-yaa-yaam · têe jà róo láe kâo jai
Ah Ah.. Ah Ah.. ต่อให้เป็นอย่างนั้นก็จะก้าวต่อไป
Ah Ah.. Ah Ah.. dtòr hâi bpen yàang nán gôr jà gâao dtòr bpai

เฉย เฉย ในใจให้รู้ว่ายังอยู่ จะยังคงเฝ้าดูเพื่อวันข้างหน้า
chŏiie · chŏiie · nai jai hâi róo wâa yang yòo · jà yang kong fâo doo pêuua wan kâang nâa
หากแม้ว่าจะนาน ตามหาไม่เจอสักที
hàak máe wâa jà naan · dtaam hăa mâi jer sàk tee
ฝันที่เชื่อว่ายังมีและสิ่งที่ฉันยังจะรอ ก็อยากจะขอรอเธอเรื่อยไป
făn têe chêuua wâa yang mee láe sìng têe chăn yang jà ror · gôr yàak jà kŏr ror ter rêuuay bpai
ต่อจากนี้ Wo hu Wo oh เขียนลงไปข้างใน
dtòr jàak née Wo hu Wo oh kĭian long bpai kâang nai
ในใจที่รู้ดีว่าสิ่งใดที่ต้องการ
nai jai têe róo dee wâa sìng dai têe dtông gaan

แค่อยากจะขอเพียงโอกาส ช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหม
kâe yàak jà kŏr piiang oh-gàat · chûuay lâo hâi nòi dâai măi
ใช่ว่าฝันจะเป็นจริง ยิ่งฟังยิ่งคล้ายว่าเป็นจริง
châi wâa făn jà bpen jing · yîng fang yîng kláai wâa bpen jing
ก็อยากจะฟังมันอีกสักครา
gôr yàak jà fang man èek sàk kraa
ต่อจากนี้ ไม่มีเปลี่ยน เขียนไว้ในหัวใจ
dtòr jàak née · mâi mee bplìian · kĭian wái nai hŭua jai
ก็ยังจะเฝ้ารอเธอต่อไป จะยังคงรอเธอตลอดไป
gôr yang jà fâo ror ter dtòr bpai · jà yang kong ror ter dtà-lòt bpai
จะช้าสักแค่ไหนก็จะรอ...
jà cháa sàk kâe năi gôr jà rorวันนี้วันไหนไม่รู้เมื่อไหรมีใครบางคนได้ยิน:よかったら教えてよ
ถ้าหากว่าเคยพลาดพลั้งสักวันต้องเลิกรา:夢よりもリアルな物語

จะร้อยจะล้านนานนับเป็นปีจะยังคงมีแค่ใจ:いつ誰が聞いたのかもわからない
ถ้าหากว่าเคยพลาดพลั้งสักวันต้องเลิกรา:間違えたのならそこで終わりにしなきゃって
จะร้อยจะล้านนานนับเป็นปีจะยังคงมีแค่ใจ:何百年経っても心は変わらない
ที่บอกตัวเองเอาไว้ บอกใจสักวันจะดี:それでよかったと思えるように心に言い聞かせ
ไม่มีอีกแล้ว:もういいんだ
เหมือนเดิมอย่างเคย:いつもと変わらずに
เฉยเฉยในใจให้รู้ว่ายังอยู่:心の中に残り続けてる
ยังคงพรั่งพรู:まだ鮮明に
like stary night

หากฉันขอโอกาส:もしよかったら
ช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหม:教えてくれるかい
ใช่ว่าฝันจะเป็นจริง:夢は叶うんだって
ยิ่งฟังยิ่งคล้ายว่าเป็นจริง:聞けば聞くほど現実味が増して
ก็อยากได้ยินมันอีกสักครา:もっと聞きたくなる
บอกมา:言ってるよ
ฟ้า ฝน อากาศ:空も雨も空気も
จะช้าไปอีกเท่าไร จะยังคงเฝ้ารอเธอต่อไป :遅くなっても待つよ
ไม่ว่าจะยังไงก็จะรอ..:何があっても待ってるから

จากนี้ต่อไป:今ここから
วันนี้หรือวันไหน:今日か、それとも
มันจะไม่ได้มีอะไรที่สำคัญ:そんなのは重要じゃないね
Everyday is your Birthday
วันต่อไปคือวันที่เฝ้ารอ:いつでも明日は待ち望んだ日
แม้จะเฝ้าตามหาคำตอบ:答えを探していたんじゃ
มันคงจะดูไร้ค่า:その価値には気づけないかもね

ที่ว่าไม่เคยมีใครใส่ใจเรื่องของเราเลย:僕らのことなんて気にもせず
วันเวลานั้น ยังเดินต่อไป:時間は進み続けから
ค้นหาเส้นทางที่เฝ้ารอเธออยู่:君を待ってる道を探して
แค่ลองออกไปดูก็รับรู้ได้:やってみればわかるはず

อาจเพราะวันเวลา:時間のせいかな
ความฝันและโชคชะตา:夢も運命も
แม้บางครั้งมันจะดี:たまにいい方向へ進んでも
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ดี:結局は残念に終わる
ก็คงจะเป็นแบบนี้เรื่อยไป:それはずっと変わらなかっただろう
ในวันนั้นคืออดีต:そんな過去の中で
มองข้ามมันไปได้ไหม:ただ黙っていられるかい
ติดปีกให้หัวใจได้ออกบิน:心の翼を広げて自由をあげれば
แคคิดก็สุขใจเหลือเกิน:幸せなんじゃないかな

เจ็บ:痛い
เจ็บ:痛いよ
เข้าไปข้างใน ไม่มีใครที่จะรู้ได้เลย:中を覗いても誰にもわからない
Ah Ah.. Ah Ah..
ในวันนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่:今も不思議なんだ
ว่ากลัวอะไร:何が怖いんだ
ทำไมยังไม่เข้าใจ:何がわからないんだ
ยังพยายาม ที่จะรู้และเข้าใจ:ずっと知ろうとしてる
Ah Ah.. Ah Ah..
ต่อให้เป็นอย่างนั้นก็จะก้าวต่อไป:それでもまだまだ終わらない

เฉย เฉย:そっと
ในใจให้รู้ว่ายังอยู่:心の中で居場所を伝えてる
จะยังคงเฝ้าดูเพื่อวันข้างหน้า:未来を目指したまま
หากแม้ว่าจะนาน ตามหาไม่เจอสักที :時間がかかっても見つからないもの探してる
ฝันที่เชื่อว่ายังมีและสิ่งที่ฉันยังจะรอ :信じて待つ夢がそこにあるなら
ก็อยากจะขอรอเธอเรื่อยไป:変わらず待ち続けたい

ต่อจากนี้:ここから
Wo hu Wo oh
เขียนลงไปข้างใน:刻み込んでおこう
ในใจที่รู้ดีว่าสิ่งใดที่ต้องการ:何が欲しいのか心はよく知ってる
แค่อยากจะขอเพียงโอกาส:聞ける時が来たら
ช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหม:教えてくれるかい
ใช่ว่าฝันจะเป็นจริง:夢は叶うんだって
ยิ่งฟังยิ่งคล้ายว่าเป็นจริง:聞けば聞くほど現実味が増して
ต่อจากนี้ ไม่มีเปลี่ยน:これからも変わらずに
เขียนไว้ในหัวใจ:胸に留めて
ก็ยังจะเฝ้ารอเธอต่อไป:待ってるよ
จะยังคงรอเธอตลอดไป:いつまでも待ってるよ
จะช้าสักแค่ไหนก็จะรอ.:どんなに時間がかかっても

スポンサーサイトコメントの投稿

非公開コメント

3期が実現するとうれしいですね~♪

Dr.STONE の二期はちょうどキリがよいところで完結しましたけど、
三期のネタもストックがありそうなので
三期も実現するとうれしいです。

今年・・、2021年のアニメは冬・春・夏と「これご今年のマイベストアニメ!」と心から感じる作品が実はあまりなかっただけに
「今年はちょいと不作なのかな・・2020年秋アニメがあまりにも神作品が続出したツケが廻っていたのかな」と感じたものですけど、
いやいや、そんなことはなかったですね~♪
今年の秋アニメは結構入れ込んでいる作品がいくつかあり、
その中でも、プラオレ・海賊王女・SELECTION PROJECT・テスラノート・見える子ちゃんは毎回楽しみにしています。
多分ですけど今年のマイベストアニメは「見える子ちゃん」で
けってーい!という感じなのかもしれないですルン・・

来年はプリコネの続編の放映も決定していますので、
またまたペコリーヌ・コロ助・キャロちゃんに会えるのがとても
楽しみです。

Dr.STONE ED【夢のような】のタイ語fandubはしっとりとした落ち着いた情感の表現がすてきですね~♪

三期も多分もうすぐ

>ぬくぬく先生 様

Dr.STONEの続編自体は政策が決定しているようなのであとは放送時期ですね。
二期終了の時点でかなりきれいにまとまっていましたがまだ回収されていない謎もありますし三期でどこまでまとめあげてくれてくれるかというところですね。
「勉強になるアニメ」みたいな特集でもはたらく細胞と並んでトップ入りする作品ですしたぶん非アニメオタクの皆様からの注目も集めていると思います。
タイ語fandubはだいぶいじってきましたね。ボーカルの感じはかなり似てて驚きましたがw

今季はコメディ系の作品がけっこうあって楽しいですね。「見える子ちゃん」は怖いけど笑えるしHだし最高です。
いや怖いんですけどね、ハナちゃんのドスケベ体型ばかり見てしまうので変なモノは見なかったことになります。
プロフィール

schwert

Author:schwert
ご来訪いただきありがとうございます。
言語が違うだけで曲の雰囲気も変わる外国語アニソンの面白さを伝えていくことが当ブログの目標です。

当ブログは毎週日曜朝8:30から放送のプリキュアシリーズを応援しています。

歌詞の日本語化には以下のサイトを共通して使用しています。
Google翻訳
Glosbe 
Reverso Context 
dict.com
これら以外に各言語に個別対応した辞書サイトも利用します。
ただし素人が訳すものなので「大体こんな内容なのか」程度の訳だと思っていてください。

言語
最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
検索フォーム
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

リンク